Bedrijfswaarderingen

Het vaststellen van de waarde van een onderneming levert belangrijke input voor uw strategische en financiële besluitvorming bij onder andere voorgenomen overnames (synergie) of afsplitsingen. Dit staat centraal in de brede dienstverlening van euroMerger Holland.

Dit proces is geen eenduidige wetenschap. Waarde is immers een subjectief begrip. Een adequate waardebepaling van een bedrijf maakt inzichtelijk hoe de waarde van een onderneming is opgebouwd, hoe de waardeontwikkeling verloopt en welke uitgangspunten zijn gehanteerd. Dit vereist een grondige kennis van het bedrijf en de markt waarin het opereert.

» Download brochure» Kennismakingsgesprek
red cube with a blue quarter circle in the back

Voor het uitvoeren van een betrouwbare bedrijfswaardering is specialistische kennis nodig. euroMerger Holland heeft die kennis volop in huis. Onze Register Valuators zijn ingeschreven bij de NIRV, de beroepsvereniging van Register Valuators. Een Register Valuator (of RV) is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de waardebepaling van een onderneming.

Omdat we transparantie belangrijk vinden in alles wat wij doen, werken wij met een duidelijk stappenplan.

» Neem contact met ons op
Ons stappenplan voor bedrijfswaarderingen:
  1. Verzamelen informatie
  2. SWOT-analyse (analyse van de sterke en zwakke kanten van de onderneming en de kansen en bedreigingen vanuit de markt).
  3. Financiële analyse (op basis van cijfers uit het verleden en heden)
  4. Opstellen prognoses
  5. Uitwerking
  6. Waardebepaling
  7. Afronding
  8. Waarderingsrapport