red cube with a blue quarter circle in the back
21/3/22

Hét beste plan van aanpak voor bedrijfsverkoop

Een onderneming kopen of verkopen is een ingewikkeld proces. Hoe ervaren u als ondernemer ook bent, het is moeilijk om de persoonlijke, financiële, juridische én fiscale consequenties goed te overzien. Zeker als sprake is van fusies en overnames in het buitenland. Zowel zakelijke als emotionele overwegingen spelen een belangrijke rol. Veel ondernemers ervaren het als een complex en ingrijpend proces met een groot aantal keuze- en beslismomenten. Bekijk in deze blog wat hét beste plan van aanpak is voor uw bedrijfsverkoop.

Geschreven door
Geert Hoedjes
Geschreven op:
21/3/22

Hét beste plan van aanpak voor bedrijfsverkoop

Hoe ziet een succesvolle bedrijfsverkoop eruit? Bij euroMerger Holland zien wij dat alle succesvolle bedrijfsoverdrachten één overeenkomst hebben: de ondernemer werkt planmatig naar de verkoop van zijn bedrijf toe. Een gedegen voorbereiding en planning geeft namelijk rust, overzicht en structuur.

1. Oriëntatie, waardebepaling en exit-plan

Oriëntatie

Stel uzelf de vraag ‘Waarom wil ik mijn bedrijf verkopen?’. Dit lijkt eenvoudig maar deze vraag is cruciaal om te bepalen hoe, op welke manier en binnen welke tijd u afscheid neemt van uw bedrijf. Daarbij zien wij in de praktijk dat de meest voorkomende redenen om een bedrijf te verkopen zijn: de wens voor veel vermogen, de wens om (vroegtijdig) te pensioneren, geen geschikte opvolger hebben, en conflicten tussen belanghebbende. 

Waardebepaling

Vrijwel iedere ondernemer heeft in zijn carrière als zelfstandige een soortgelijke uitspraak gedaan of gehoord, zoals in de titel van deze publicatie staat beschreven. Uit recent marktonderzoek van de Dutch Corporate Finance Association (DCFA) blijkt dat ondernemers de waarde van hun onderneming te hoog inschatten. Zorg dus dat u door een goede en onafhankelijke partij uw onderneming laat waarderen of u een degelijk advies geeft. 

Exit-plan

Uw onderneming is niet de volgende dag verkocht, daarom is het belangrijk om u grondig voor te bereiden doormiddel van het opstellen van een exit-plan. Daarmee weet u ook waar u aan toe bent, er toezicht op kunt blijven houden en dit uiteraard ook de kans op een succesvolle verkoop van uw bedrijf aanzienlijk vergroot. 

Een persoonlijk exit-plan is voor elke ondernemer anders, maar over het algemeen komen onderstaande punten hier in voor:
- De verkoopmotieven
- De belangrijkste doelstellingen
- De inventarisatie van exit-mogelijkheden
- De uitvoering van het exit-plan

Door middel van antwoord te geven op deze punten bereid u zich als ondernemer optimaal voor op de verkoop van uw onderneming. 

2. Uw verkooppartners 

Bij het verkopen van een onderneming komt veel kijken en is het inwinnen van advies vaak noodzakelijk. Daarom wordt er vaak geadviseerd om hier een specialistische partij bij te zoeken die u als ondernemer ondersteund en advies geeft tijdens het volledige (ver)koop proces. Kort gezegd heeft u hier drie type adviseurs voor nodig: 

- Iemand die de deal zelf maakt (overname-adviseur, met ondersteuning van accountant)

- Iemand die de deal wettig maakt (advocaat)

- Iemand die de deal lucratief maakt (belastingadviseur)

3. Uw bedrijf verkoopklaar maken

Ondernemers die strategisch hun bedrijf verkoopklaar maken, hebben veel meer kans op een succesvolle overname. Vaak wordt er door de ondernemers een businessplan opgesteld, maar dan gefocust op de exit: het exit-plan. Per bedrijfsonderdeel, zoals bijvoorbeeld sales, marketing, technologie, finance, management, beschrijf je de verbeteringen die nodig zijn om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor een koper.

Potentiële kopers in kaart brengen

Vervolgens moet er een lijst van potentiële kopers worden opgesteld, denk hierbij aan investeerders of strategische kopers. In veel gevallen is dit de bepalende factor voor een succesvolle overname of fusie. De mate van communicatie en betrokkenheid zijn daarbij toonaangevend.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen op het gebied van matching? Kijk op: Match plan | Bedrijfsovernames en fusies| euroMerger NL

4. Zoeken en vinden van een koper

Een belangrijke stap in het proces van bedrijfsovername is het in contact komen met een geschikte kopende of verkopende partij. U kunt dit zelf proberen, maar u kunt daarvoor ook een adviseur in de hand nemen. Uzelf of uw adviseur stelt vervolgens een teaser (een uitgebreid profiel) op. Deze teaser en uw uitgangspunten gecombineerd met marktonderzoek leiden tot een lijst met te benaderen partijen.

Geïnteresseerde partijen kunnen vervolgens meer informatie opvragen welke beschreven zijn in uw ‘Informatiememorandum’. Hierin komen vaak punten aan de orde als: klantprofielen en omzetsegmentatie, financiële kengetallen en samenvatting van jaarrekeningen, prognoses voor de toekomst van het bedrijf. Maar ook overige zaken als: huisvesting, bedrijfsmiddelen, intellectueel eigendom, rechtszaken of prijzen/awards/ keurmerken.

Uw kans vergroten op de juiste koper te vinden voor uw bedrijf kan met euroMerger Holland. Wij beschikken over een uitgebreid (internationaal) netwerk waaruit we kunnen putten en vinden uw passende koper door kennis van de lokale markten.

5. Onderhandelen, garanties en vrijwaringen

De gesprekken met potentiële kopers hebben één partij opgeleverd met wie je graag verder het verkooptraject ingaat. Vervolgens doet de koper een uitgebreid boekenonderzoek om te controleren of alles klopt zoals in het informatiememorandum wordt weergegeven. Het is daarom ook goed om u hier bij te laten staan door een specialistische partij om het beste voor u uit de deal te halen.

Garanties en vrijwaringen

Na de prijs en de betalingsvoorwaarden vormen de garanties en vrijwaringen het belangrijkste strijdpunt tijdens de onderhandelingen. Die garanties zijn er niet voor niets. In eerste instantie baseert de koper zich op informatie die hij van de verkoper heeft gekregen. Maar hij weet niet of deze informatie ook betrouwbaar is. Als achteraf blijkt dat de koper schade heeft geleden doordat u onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt, kan de koper een claim indienen. Het opnemen van garanties betekent overigens niet dat de koper mag zitten slapen tijdens de due diligence. Als de koper op een concreet risico stuit, is een garantie niet voldoende; hij zal dan een vrijwaring in het contract moeten opnemen.

6. De closing van de deal

Vaak wordt er op het laatste moment nog flink onderhandeld en nog het nodige gewijzigd, maar uiteindelijk is er dan het moment waarop de ondertekening van de definitieve verkoopovereenkomst plaatsvindt. Dit wordt ook wel closing genoemd. De levering van de aandelen vindt pas plaats als je zekerheid hebt over het ontvangen van de koopsom. De notaris ziet hierop toe. Op de dag van levering stort de bank (of een andere financier zoals een investeerder) van de koper het aankoopbedrag op de derdengeldenrekening van de notaris. Voordat de notaris overgaat tot levering, belt hij de bank om te vragen of het geld inderdaad is binnengekomen.

Begeleidt euroMerger uw bedrijfsovername?

Bent u klaar om uw bedrijf te verkopen of overweegt u zelf een bedrijfsovername te doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze website. Wij adviseren u vakkundig en graag!

Kennismakingsgesprek

Meer artikelen: