red cube with a blue quarter circle in the back
15/8/22

Hoe zorg je voor een geruisloze overdracht van een onderneming?

De bedrijfsopvolging is een van de belangrijkste stappen in een carrière van een ondernemer. Er komt ook veel kijken bij een bedrijfsopvolging. Je moet nadenken over financiële, organisatorische, fiscale, juridische en persoonlijke onderwerpen.

Geschreven door
Joshua Nahafahik
Geschreven op:
15/8/22

Hoe zorg je voor een geruisloze overdracht van een onderneming?

Vroeg of laat krijgt u er mee te maken: de bedrijfsopvolging. Het is één van de belangrijkste stappen in de carrière van een ondernemer. Een bedrijfsoverdracht kost veel tijd. U moet verschillende overwegingen maken op financieel, organisatorisch, fiscaal, juridisch en persoonlijk gebied. Waar moet u op letten? In dit artikel hebben we een aantal belangrijke stappen op een rij gezet. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wat u precies wilt is er niet direct te zeggen wat de beste optie is. Er zullen namelijk meerdere factoren een rol spelen waarom er uiteindelijk voor een bepaalde manier van overdracht of beëindiging gekozen zal worden.

Een geruisloze overdracht?

Wilt u voor de geruisloze overdracht in aanmerking komen dan dient er bij elke vorm, met daarbij een specifieke overnemer, rekening te worden gehouden met een bepaalde termijn.

Gaat het om een medeondernemer waar u de onderneming aan overdraagt dan blijft fiscale afrekening achterwege op het moment dat er sprake is van het feit dat deze overnemer voor tenminste 36 maanden met werkzaamheden in de onderneming te maken heeft gehad. Deze eis heeft betrekking op de situatie voorafgaand aan de overdracht.

Ook bij overdracht aan een werknemer geldt een dergelijke eis. In dit geval moet deze werknemer ook tenminste 36 maanden in de onderneming hebben gewerkt. En ook hier gaat het dan om een periode voorafgaand aan de overdracht. Nu kunt u met de vraag zitten of elke werknemer hiervoor gekwalificeerd is. Deze vraag dient positief beantwoord te worden.

Zodra er al sprake is van een functie in deeltijd waar de periode van 36 maanden van toepassing is, dan is er sprake van een werknemer die aan deze eis voldoet. Alleen geldt er wel een uitzondering en dat is in het geval dat het duidelijk is, dat er sprake is van een zogenaamde werknemer met als specifieke doel de overdracht geruisloos te laten plaatsvinden. In zo’n geval wordt er dan niet aan de eis voldaan.

Hetzelfde geldt ook in het geval er sprake is van een toetreding van een derde tot uw onderneming. In dat geval, indien aan de voorgaande eisen wordt voldaan, dan kan ook geruisloze overdracht plaatsvinden van een evenredig deel aan deze overnemer. Uw onderneming overdragen als ondernemer is altijd mogelijk. Of dit belastingvrij kan geschieden is weer een andere vraag. Wilt u voor zo’n geruisloze overdracht in aanmerking komen dan zal u moeten voldoen aan eisen van hoedanigheid en termijn.

Zeven veel voorkomende valkuilen die u veel problemen kunnen opleveren.

Het overnemen van een bedrijf is een geen alledaagse bezigheid. Veel kopers onderschatten wat er bij het proces komt kijken en door hun enthousiasme, verliezen ze vaak het zicht op mogelijke risico’s. Onderstaand hebben we voor u zeven veel voorkomende valkuilen beschreven bij een bedrijfsoverdracht.

1. Geen duidelijk zoekprofiel
Veel mensen die een bedrijf zoeken hebben geen duidelijk en concreet profiel van wat ze zoeken. Als u niet weet wat u zoekt zult u het ook nooit vinden. Daarnaast kunt u niet verwachten dat een intermediair, bank of accountant u serieus gaat helpen als u niet precies weet wat u wilt.

2. Onderschatten van de financiering
U kunt het beste in een vroegtijdig stadium al beginnen met het inventariseren van uw financiële mogelijkheden. Daarnaast moet u goed bepalen hoeveel risico u wilt lopen bij het overnemen van een bedrijf. Een bedrijf kopen zonder inbreng van eigen middelen is een utopie.

3. Zelf voeren van de onderhandelingen
Het is verstandig de onderhandelingen niet zelf te voeren. Een adviseur is emotioneel niet betrokken en heeft het voordeel dat uw relatie met de verkoper niet vertroebelt. De onderhandelaar is de bad guy, u de good guy. Vervelende kritiek op het bedrijf komt niet voor uw rekening, maar voor die van uw adviseur.

4. Verliefd worden op het bedrijf
Een veel voorkomende valkuil, zeker voor beginnende kopers, is dat ze ‘verliefd’ worden op een bedrijf. Ze zien het bedrijf helemaal zitten, vinden de verkoper een aardige vent en zijn door de verliefdheid blind voor de zwakke kanten van het bedrijf. Daardoor zijn ze geneigd bij de onderhandelingen teveel weg te geven.

5. Winnaarsvloek
Als er meerdere kapers op de kust zijn, bestaat het gevaar van de winnaarsvloek (‘winners curse’). De koper moet en zal het bedrijf bemachtigen en doet een bod zonder zich af te vragen of het nog wel in verhouding staat tot de waarde van de onderneming.

6. Gebrek aan persoonlijk contact
Een veel voorkomende valkuil is een te sterke focus op de cijfers waardoor de relatie en het persoonlijk contact met de verkoper verwaterd. De gunfactor is bij de meeste deals doorslaggevend, u moet blijven investeren in een goede persoonlijke relatie.

7. Te snel veranderingen doorvoeren
Als u het bedrijf eenmaal gekocht heeft is voorzichtigheid geboden. Ga niet als een olifant door de porseleinkast waardoor u het personeel tegen u in het harnas jaagt. De goede mensen zullen snel vertrekken en u blijft met een verzwakt bedrijf achter dat al snel in de problemen kan komen.

Overige zaken om te regelen

Uiteraard is elke overdracht en situatie anders en valt er niet altijd op voorhand te zeggen hoe het zal verlopen en waar uw knelpunten zullen zitten. Echter zijn er buiten de mogelijke valkuilen nog een handvol zaken waar u ook rekening mee moet houden.

Btw berekenen
Over de verkoopprijs van uw onderneming mag u géén btw berekenen. De koper neemt uw plaats in. U blijft zelf aansprakelijk voor eventuele btw-schulden tot het moment van overdracht. Na registratie van de bedrijfsoverdracht bij KVK stuurt de Belastingdienst u een brief over het doen van de laatste btw-aangifte. Deze laatste aangifte moet u doen over het tijdvak waarin de onderneming is overgedragen. Doe altijd aangifte, ook als u per saldo niets hoeft te betalen of ontvangt.

Schenken of vererven
Wilt u uw onderneming schenken of laten vererven? Dan moet de ontvanger over de waarde van de onderneming schenk- of erfbelasting betalen. Wil de ontvanger de onderneming voortzetten? Dan kan hij gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Hij betaalt dan minder of geen belasting.

Indeplaatsstelling
Heeft u een gehuurde bedrijfsruimte? Soms kan de nieuwe eigenaar van het bedrijf het bestaande huurcontract van de bedrijfsruimte overnemen. Dit heet indeplaatsstelling. De nieuwe eigenaar huurt dan tegen dezelfde prijs en voorwaarden.

Bewaar je administratie
Na de verkoop moet u de administratie nog minimaal 7 jaar bewaren. Dat mag ook digitaal. Maak in de koop-/verkoopovereenkomst afspraken met de koper wie de administratie bewaart. Bij de verkoop van onroerend goed, zoals een bedrijfspand, geldt een bewaartermijn van minimaal 10 jaar.

Heeft u advies nodig met de overdracht van uw bedrijf? Vraag dan hieronder een gratis kennismakingsgesprek aan.

-> Kennismakingsgesprek

Wilt u liever eerst meer informatie ontvangen voor een succesvolle bedrijfsovername? Download dan onze brochure.

-> Brochure

Meer artikelen: