red cube with a blue quarter circle in the back
10/8/21

De crossborder adviseur, voor een succesvolle transactie!

Nederlanders zijn van oudsher handelaren en deinzen er niet voor terug de hele wereld af te struinen om zaken te doen. Door toenemende internationalisering gaan steeds meer Nederlandse ondernemingen het (investerings-)avontuur aan in het buitenland. Toch staan de kranten vol verhalen over mislukte internationale overnames. Hoe kan dat anders?

Geschreven door
Geert Hoedjes
Geschreven op:
10/8/21

De crossborder adviseur, voor een succesvolle transactie!

Waar gaat het mis?

Achmea schrijft € 93 miljoen af op Turkse dochter. In het verleden zagen we ook dat miljarden verslindende overnames in Europa door bijvoorbeeld KPN en Ahold in Amerika mislukken. Aan de andere kant staat iedereen nog helder op het netvlies hoe het buitenlandse investeerders is vergaan bij de overname van ‘ons’ ABN. Berichten die de media wekenlang bezighouden.

De geschetste grote zaken, komen in het MKB natuurlijk net zo zeer voor, alleen dan in kleinere omvang. Handeldrijven is namelijk nog wel iets anders dan een onderneming op afstand bedrijven. Soms zijn de bedrijven te verschillend, financieel te zwak, te verouderd of verschillen de culturele opvattingen te veel. Door gebruik te maken van een crossborder corporate finance adviseur kan dit voorkomen worden. De adviseur kan namelijk tijdig adviseren of er sprake is van een goede match is en of een transactie aldus wenselijk is.

Crossborder adviseur

Veel buitenlandse avonturen sneuvelen, doordat de ‘deal driven’ Hollander vergeet culturele bruggen te slaan en te veel betaalt voor de overgenomen onderneming. Immers culturele, taalkundige en fiscale verschillen zult u in een vroeg stadium moeten ‘tackelen’. Dit is nog afgezien van eventuele juridische verschillen in overeenkomsten en verschillen tussen de jurisdicties waarbinnen de transactie plaatsvindt. Een crossborder adviseur kan de noodzakelijke bruggen slaan en de spreekwoordelijke adders onder het gras tijdig signaleren, benoemen en zo nodig oplossen. Verder is de adviseur gedurende het gehele proces van toegevoegde waarde door op het juiste moment de juiste adviseur aan tafel te krijgen. Denk hierbij aan juristen, fiscalisten, vertegenwoordigers van personeelsbewegingen (vakbonden, OR en medezeggenschapsorganen), fusie- en overnameorganen, belastingdienst, lokale overheden, enzovoorts. De crossborder adviseurs weten exact hoe zij het lokale netwerk dienen in te schakelen, zodat de ondernemer kan doen waar hij goed in is: de handel. Vanuit het internationale netwerk van euroMerger, actief in 14 Europese landen, zien wij dat tijdige afstemming tussen de adviseurs en snelle en open communicatielijnen de kans op een succesvolle transactie aanmerkelijk vergroten. Het mislukken van een transactie betekent dat vaak een hoop energie, geld en imago verloren gaat. De crossborder adviseur stelt u als ondernemer in staat om weg te blijven van valkuilen en gegarandeerd succesvol de gewenste transactie kunt realiseren.

Doing business outside of The Netherlands’ kan nog steeds met een handelsmentaliteit, maar zorg er dus voor dat niet alleen handel wordt gedreven! Wilt u weten wat een crossborder corporate finance adviseur voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs!

Meer artikelen: