red cube with a blue quarter circle in the back
31/5/22

Bedrijfsovername: wat komt erbij kijken?

Bij de aankoop, verkoop of fusie van een onderneming spelen zowel zakelijke als emotionele overwegingen een belangrijke rol. Veel ondernemers ervaren het als een complex en ingrijpend proces met een groot aantal keuze- en beslismomenten. In deze blog leest u wat er allemaal komt kijken bij een bedrijfsovername.

Geschreven door
Joshua Nahafahik
Geschreven op:
31/5/22

Bedrijfsovername: wat komt erbij kijken?

Ons stappenplan bij een aankoop-, verkoop- of fusieproces:

1. Analyse onderneming

2. In beeld brengen potentiële kandidaten

3. Informatiememorandum

4. Waardebepaling

5. Transactie

6. Financiering

7. Biedingsbrief en onderhandelingen

8. Intentieverklaring (LOI)

9. Due diligence onderzoek

10. Concept koopovereenkomst

11. Closing

Binnen deze aspecten zijn er nog veel componenten die niet altijd even duidelijk zijn voor ondernemers. Wat gebeurt er met het personeel? Wat zijn de fiscale aspecten? En hoe gaat u om met de interne- en externe communicatie? Deze drie componenten lichten wij graag uit voor u.

Wat gebeurt er met het personeel bij een bedrijfsovername?

Stel, het bedrijf dat u wilt overnemen heeft personeel. U weet het aantal FTE's, de loonsom, de verdeling van de functies en de lengte van de dienstverbanden. Maar weet u als nieuwe leidinggevende / eigenaar daarmee alles over het personeel? Nee.

Binnen elk bedrijf heerst een bedrijfscultuur. Hoe gaan werknemers met elkaar om en wat zijn de ingesleten patronen in werkwijzen? Hoe reageren zij, nu u als frisse wind binnenkomt.

Of denk aan ontevreden personeelsleden. Ze hebben een toezegging van de voormalige eigenaar gehad over een loonsverhoging, maar in het overnameproces is dit niet besproken. En dit is daarmee een nieuw en onaantrekkelijk gegeven voor u als nieuwe eigenaar.

Een personeelslid dat het bedrijf wilde over te nemen, maar wat vanwege ontbrekende financiën niet lukte, kan zeer ongemotiveerd zijn. Of de boekhouder die in het management samen met de oude eigenaar 4 handen op 1 buik was. Hij wil niet mee met uw nieuwe ideeën, want vroeger deden wij dat altijd ‘zo’.

Het is goed dit soort informatie over betrokkenheid van het personeel vooraf te verkrijgen als u een organisatie overneemt. Of in elk geval rekening te houden met de impact van uw komst. Maak bijvoorbeeld een scenario en bedenk hoe u er dan mee om wilt gaan.

Fiscale aspecten bij een bedrijfsovername

Bij iedere bedrijfsovername, in welke vorm dan ook, speelt fiscaliteit waaronder belastingheffing een belangrijke rol. Daarbij maakt het verschil of het gaat om bijvoorbeeld de overdracht van een Eenmanszaak, uw aandeel in een Vennootschap Onder Firma of de overdracht van aandelen in een Besloten Vennootschap.

Hoe u het wendt of keert, de Belastingdienst is altijd partij bij de overname van uw bedrijf. U kunt daarom maar beter op de hoogte zijn van alle regelingen die u kunt toepassen om het bedrijf zo fiscaal gunstig mogelijk over te dragen. Ongeacht of het gaat om de koop of verkoop van een bedrijf. We raden u aan om ver voorafgaand aan de overname een fiscaal-specialist mee te laten kijken om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden.

Bij de fiscale aspecten van de verkoper wordt er onder andere gekeken naar:

- Stakingswinst

- Inkomensbelasting

- Schenkbelasting

- Oudedagsreserve

- Desinvesteringsbijtelling

Bij de fiscale aspecten van de koper wordt er onder andere gekeken naar:

- Overdrachtsbelasting

- Schenk- en erfbelasting

- Loonheffingen

Communicatie bij de overname van een bedrijf

Voor een succesvolle bedrijfsoverdracht begint u uiteraard op tijd met de voorbereidingen. Er komt immers heel wat bij kijken en uiteraard dient u ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen op één lijn zitten. Dit valt of staat met de communicatie rondom de overname van het bedrijf. Toch blijkt dit in de praktijk nog niet altijd eenvoudig te zijn.

Bij de overname van een bedrijf is iedereen gebaat bij goede communicatie. Nu gaat u waarschijnlijk regelmatig met uw opvolger om de tafel zitten, maar vergeet u ook alle andere partijen niet? De bedrijfsoverdracht heeft immers ook (grote) gevolgen voor partners, belanghebbenden en natuurlijk de medewerkers van het bedrijf.

Uiteraard is het personeel op een andere manier bij de overname van het bedrijf betrokken dan uw directe familie of media/aandeelhouder dit is. De medewerkers van het bedrijf betrekt u veel minder bij de plannen die u heeft. Zorg er echter wel voor dat het personeel regelmatig ‘bijgepraat’ wordt zodra dit kan. Het laatste wat u immers wilt, is dat men onzeker wordt over de toekomst.

Begeleidt euroMerger uw bedrijfsovername?

Een bedrijf overnemen is een intensief en bijzonder proces. Aan de ene kant speelt de emotie. U wilt het graag, ziet een nieuwe toekomst en uitdagingen. Daar tegenover staat de kille analytische kant. Het moet wel haalbaar zijn en iets opleveren. Begeleiding door een overname specialist is aan te raden, omdat u dan alle onderdelen in het overnameproces kunt stroomlijnen. En vooral ook hoe u om kunt gaan met de onvoorziene wendingen na een overname. Goede overname contracten met garanties, ontbindende voorwaarden en clausules zijn daarbij onontbeerlijk. Helemaal als de cijfers na de overname tegenvallen en u een deel van de overnamesom met toekomstige winsten moet aflossen.

Bent u klaar om uw bedrijf te verkopen of overweegt u zelf een bedrijfsovername te doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u vakkundig en graag!

-> Kennismakingsgesprek

Meer artikelen: